Map of South-Eastern Europe

Address Database Kosovo

Producer

1244 Productions, Edon Rizvanolli, Kroi i bardhë 6a, 10000 Prishtina, fon: 00377 – 44 / 130 707, edonrizvanolli@yahoo.com

AbFilm, Burbuqe Berisha, SU 4/2 L-A 1 Nr. 6 Dardania, Prishtina, burbuqe30@hotmail.com

Concordia Pictures, www.concordiapictures.com

Crossing Bridges Production, Casey Cooper Johnson, Rr. Rustem Statovci 90, 10000 Prishtina, fon: 00377 – 44 / 220 627, fax: 00381 – 38 / 221 387, crossingbridges@gmail.com, www.crossingbridges.org

Deebeeduss, Ulpiana A5, 4/9, 10000 Prishtina, fon: 00377 / 44 136 105, ylber_m@yahoo.com

Fadil Hysaj, hysaj@hotmail.com

Ilion Film Production, ilionfilm.production@hotmail.com

Init Prductions, Mother Theresa Sqr. 25B, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 243 841, fax: 00381 – 38 / 243 841, info@init.tv, www.init.tv

Koperativa Media Arts Production, Rr. Fehmi Agani H5, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 228 429, info@koperativa.tv, www.koperativa.tv

KTV – Kohavision, Rr. Nëna Tereza, 1000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 248 014, fax: 00381 – 38 / 248 015, info@kohavision.net, www.kohavision.net

Open Eyes Project, Rr. e Leninit Nr. 21, Prishtina, fon: 00377 – 44 / 175 512, info@openeyes-tv.org, www.openeyes-tv.org

RTK – Radio Televizioni i Kosovës, Rr Nëna Tereza, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 230 102, fax: 00381 – 38 / 235 336, post@rtklive.com, www.rtklive.com

RTV 21, Pallati i mediave, Aneks II, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 241 526, fax: 00381 – 38 / 241 526, film@rtv21.tv, www.rtv21.tv

University of Prishtina, Academy of Arts, Dpt. Of Film Directing, Rr Nëna Terezë, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 244 183 / 186, fax: 00381 – 38 / 24 187, info@uni-pr.edu, www.uni-pr.edu


Television

KTV – Kohavision, Rr. Nëna Tereza, 1000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 248 014, fax: 00381 – 38 / 248 015, info@kohavision.net, www.kohavision.net

RTK – Radio Televizioni i Kosovës, Rr Nëna Tereza, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 230 102, fax: 00381 – 38 / 235 336, post@rtklive.com, www.rtklive.com

RTV 21, Pallati i mediave, Aneks II, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 241 526, fax: 00381 – 38 / 241 526, film@rtv21.tv, www.rtv21.tv

Top Channel, Kosova office, Rr. „L. Haradinaj“, Nr. 15, Hyrja III, Kati II, Banesa 7, Prishtina, fon: 00381 – 38 / 248 053, ZyranePrishtine@top-channel.tv


Festival

Dokufest – Int. Documentary and Short Film Festival, Mimar Sinan 12, 20000 Prizren, fon: 00381 – 29 / 633 718, fax: 00381 – 29 / 633 718, info@dokufest.com, www.dokufest.com

Skena UP – Int. Students Film and Theatre Festval, St. Rexhep Luci Nr. 1, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 542 514, info@skenaup.com, www.skenaup.com


Institution

Academy of Theatre, Film, Television and Radio Prizren, Academia për Teatër, Film, TV dhe Radio – ATFTVR, Ismail Ymeri, Rr. Zahir Pajaziti nr. 1, Prizren, fon: 00377 – 44 / 366 949, info@atftvr.com, www.atftvr.com

Balkan Investigative Reporting Network Kosovo, BIRN Kosovo, Jeta Xharra, Menza e studenteve, kati i pare, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 22 44 98, jeta@birn.eu.com, www.kosovo.birn.eu.com

Kosovo Institute of Journalism and Communication, Prishtina, fon: 00381 – 38 / 560 541 / 522, info@kijac.org, www.kijac.org

KTV – Kohavision, Rr. Nëna Tereza, 1000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 248 014, fax: 00381 – 38 / 248 015, info@kohavision.net, www.kohavision.net

Ministry of Culture of Kosova, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Kompleksi Gërmia, Prishtina, fon: 00377 – 44 / 219 973, ihajrullahu@yahoo.com, www.mkrs-ks.org

National Center for Cinematography, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Galeria Qafa 15, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 213 228, zeqirhamiti@yahoo.com

Open Eyes Project, Rr. e Leninit Nr. 21, Prishtina, fon: 00377 – 44 / 175 512, info@openeyes-tv.org, www.openeyes-tv.org

RTK – Radio Televizioni i Kosovës, Rr Nëna Tereza, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 230 102, fax: 00381 – 38 / 235 336, post@rtklive.com, www.rtklive.com

RTV 21, Pallati i mediave, Aneks II, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 241 526, fax: 00381 – 38 / 241 526, film@rtv21.tv, www.rtv21.tv

Top Channel, Kosova office, Rr. „L. Haradinaj“, Nr. 15, Hyrja III, Kati II, Banesa 7, Prishtina, fon: 00381 – 38 / 248 053, ZyranePrishtine@top-channel.tv

University of Prishtina, Academy of Arts, Dpt. Of Film Directing, Rr Nëna Terezë, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 244 183 / 186, fax: 00381 – 38 / 24 187, info@uni-pr.edu, www.uni-pr.edu


Education

Academy of Theatre, Film, Television and Radio Prizren, Academia për Teatër, Film, TV dhe Radio – ATFTVR, Ismail Ymeri, Rr. Zahir Pajaziti nr. 1, Prizren, fon: 00377 – 44 / 366 949,info@atftvr.com, www.atftvr.com

Balkan Investigative Reporting Network Kosovo, BIRN Kosovo, Jeta Xharra, Menza e studenteve, kati i pare, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 22 44 98, jeta@birn.eu.com, www.kosovo.birn.eu.com

Kosovo Institute of Journalism and Communication, Prishtina, fon: 00381 – 38 / 560 541 / 522, info@kijac.org, www.kijac.org

Open Eyes Project, Rr. e Leninit Nr. 21, Prishtina, fon: 00377 – 44 / 175 512, info@openeyes-tv.org, www.openeyes-tv.org

University of Prishtina, Academy of Arts, Dpt. Of Film Directing, Rr Nëna Terezë, 10000 Prishtina, fon: 00381 – 38 / 244 183 / 186, fax: 00381 – 38 / 24 187, info@uni-pr.edu, www.uni-pr.edu

Top of page